Lite bilder från våra resor

Bornholm
Klar Natt taipan
Båt på havet och en val?
Folk på bryggan
Alf och Jessica
I Öresund

..... se mer på Instagram